Draudimo rūšys

Draudimas yra sudėtinga, bet ir įdomi rinka, kuri susideda iš daugybės daugybės dalyvių, kurie siūlo labai didelį kiekį įvairių paslaugų ir produktų. Draudimo rinkoje yra daugybė įvairių rūšių, todėl čia trumpai aptarkime pačias pagrindines ir žinomiausias draudimo rūšis.

Automobilių draudimas

Turbūt vienas žinomiausių ir visiems suaugusiems žmonėms labiausiai pažįstamų yra automobilių draudimas. Šią draudimo rūšį žino visi vairuotojai, kadangi tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje, daugybėje kitų šalių galioja įstatymai, kurie įteisina privalomą automobilio draudimą. Įstatymai įpareigoja kiekvieną automobilio savininką privalomai apdrausti savo automobilį civilinės atsakomybės draudimu. Civilinės atsakomybės draudimas reiškia tai, kad žmogus turi tam tikrą draudimą tais atvejais, kuomet su apdraustu automobiliu bus padaryta kokia nors žala – savininkas atsitrenks į kitą automobilį, sugadins juo turtą ar sužeis žmogų, turinčio privalomąjį draudimą draudimo bendrovė kompensuos tam tikrą sumą nukentėjusiam asmeniui.

Tačiau privalomasis draudimas nėra vienintelė automobilių draudimo rūšis. Taip pat yra taip vadinamas KASKO draudimas, kuris apsaugo apsidraudusio asmenio turtą tuo atveju, atvejų, kuomet jis kaltas dėl draudiminio įvykio, taip pat nuo žalų, kurias padaro kiti asmenys jo turtui, tačiau jų nustatyti neįmanoma, pavyzdžiui, jeigu pavagiamas automobilis, išdaužiamas stiklas ir panašiai.

Turto draudimas

Turto draudimas yra draudimo rūšis, kuri, nutinkant kokiam nors įvykiui, kompensuoja turtui padarytą žalą. Turto draudimas užima didelę rinkos dalį ir jis dar yra skaidomas į daugybę kitų, specifinių draudiminių įvykių – pavyzdžiui, atskiru draudimu gali būti draudimas nuo ugnies ir nuo užliejimo. Tokių draudimo rūšių tiek daug, kad visų jų aprašyti net neįmanoma, o jų pasiūla priklauso išimtinai tik nuo pačios draudimo bendrovės. Žemiau pateikiami keli turto draudimo pavyzdžiai:

Namų draudimas – iš esmės apdraudžiama tai ką žmonės supranta kaip namus – butas, namas ir pan. Šio turto draudimas gali būti įvairus – pavyzdžiui, gali būti draudžiamos tik sienos ir langai, o gali būti draudžiama ir apdaila ar viduje esantis turtas. Žalos nuo kurių draudžiama, taip pat būna įvairios – nuo dažniausių gaisro ar užliejimo iki vagysčių ir panašiai.

Pasėlių draudimas – draudimo bendrovės draudžia žemės ūkio naudmenis, tokius kaip pasėliai nuo galimų įvairių žalų, pavyzdžiui, įšalo, potvynio, sausros ir panašiai.

Statytojų atsakomybės draudimas – draudimo bendrovės apdraudžia statinį ir darbų kokybę. Jei su laiku statiniai ima turėti problemų, pavyzdžiui, smegti, jų sienos trūkinėja ir pan., tuomet draudimo bendrovė kompensuoja tokio statinio remonto sąnaudas.

Įmonių atsakomybės draudimas

Draudimo bendrovės draudžia įmones dėl atakomybių, kurios kyla joms vykdant veiklą. Tokio draudimo porūšių yra tikrai daug – tai nuo įprastų nuostolių padengimo iki tokių paslaugų, kuomet draudimas komensuoja ir komunikacinių krizių suvaldymą ir atstovavimą teismuose. Dažniausiai išskiriamos tokie šio draudimo porūšiai

Bendras įmonės civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo bendrovės draudžia įmonę nuo galimų nuostolių jai vykdant jos tiesioginę veiklą.

Vadovų atsakomybės draudimas. Draudžiamos tos sritys, už kurias yra atsakingas vadovas ar aukštesniojo lygio vadovai. Toks draudimas apsaugo pačią įmonę nuo nuostolių, kuriuos gali sukelti vadovo veiksmai. Tarkime, neteisėtas atleidimas ir pan.

Draudimas nuo žalos gamtai. Įmonės apdraudžiamos nuo situacijų, kuomet jų veikla gali padaryti žalą gamtai – pavyzdžiui veiklos atliekos išsilietų į vandenis arba kiltų didelio masto gaisras.

Paskolų draudimas

Toks draudimas skirtas tiems atvejams, kuomet skolininkas negali vykdyti savo kreditorinių įsipareigojimų.