Informacija klientams

 Vykdydami Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos (DPK) 2011-02-22 nutarimą Nr. N-69, pateikiame Jums šią informaciją:

  1. UADBB „RDD“, juridinio asmens kodas 126360273 (- toliau, Bendrovė), registruotos buveinės adresas: Tuskulėnų g.33C LT-09219, Vilnius, centrinės buveinės adresas: Tuskulėnų g.33C, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita AB Swedbank Nr.LT587300010080163401, banko kodas 73000. Bendrovė įregistruota Vilniaus m. savivaldybės rejestro tarnyboje, www.kada.lt/jar., Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Informaciją apie mus galite patikrinti Valstybės įmonės Registrų centro interneto tinklalapyje www.registrucentras.lt, Lietuvos banko svetainėje www.lb.lt pateikiamame draudimo brokerių įmonių sąraše ir Bendrovės svetainėje www.rdd.lt.
  2. Nei viena draudimo įmonė ar draudimo įmonės patronuojanti įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai neturi Bendrovės akcijų ar kitų kapitalo dalių ir Bendrovė neturi draudimo įmonių akcijų ar kitų kapitalo dalių.
  3. Bendrovė yra nepriklausomas draudimo tarpininkas (draudimo brokerių bendrovė), turintis teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą:

3.1. Tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečio asmens pavedimu. Bendrovė konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią, teisingą, neklaidinančią siūlomų draudimo įmonių draudimo sutarčių analizę, kad  būtų galima  rekomenduoti bei pasiūlyti klientui jo poreikius atitinkančią draudimo sutartį.

3.2. Tiek draudiko pavedimu pagal su draudiku sudaryta bendradarbiavimo/pavedimo sutartį. Šiuo atveju klientui Bendrovė turi pateikti draudikų pavadinimus su kuriais bendradarbiauja ar gali bendradarbiauti. Informaciją apie draudikus su kuriais Bendrovė bendradarbiauja ar gali bendradarbiauti,  taip pat surasite įmonės svetainėje www.rdd.lt.

Remiantis kliento užklausa bei pateikta informacija, išanalizavus kliento poreikius Bendrovė konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią draudimo rinkoje siūlomų konkrečių draudimo sutarčių analizę. Vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, rekomenduoja klientui sudaryti jo poreikius atitinkančią draudimo sutartį. Konsultavimo pobūdis nurodomas Bendrovės pasiūlyme.

4. Siūlydami sudaryti draudimo sutartį, Bendrovė supažindina klientą su  Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 78 ir 99 straipsniuose nurodyta informacija.

 Sudarant draudimo sutartį ir jos galiojimo metu draudikas privalo suteikti draudėjui šią informaciją: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne draudiko buveinėje). Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus  klientas ras pateikiamose konkrečiose draudiko draudimo rūšies taisyklėse. Kita draudimo veiklą reglamentuojanti teisės aktuose nurodyta informacija pateikiama www.lb.lt.

5. Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai. Esminės aplinkybės, apie kurias draudėjas privalo informuoti draudiką, nurodomos draudiko taisyklėse, prašyme arba draudiko raštu pareikalaujamos jį apie jas informuoti. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo paaiškės, kad draudėjas suteikė žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes, kurias privalėjo suteikti prieš sudarant sutartį, draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia.

UADBB „RDD“ bendrovė neprisiima atsakomybės jei draudėjas/klientas nesilaiko pareigos atskleisti informaciją arba vykdo ją netinkamai.

6. Kilus ginčams ar norėdamas pateikti skundą dėl Bendrovės veiklos, klientas gali kreiptis į:

  • UADBB „RDD“, adresu: Tuskulėnų g. 33C,  LT-09219, Vilniuje;
  • Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, adresu: Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilniuje, tel. Nr. (8~5)2680501, išsamesnę informaciją rasite interneto tinklalapyje www.lb.lt;
  • Draudimo bendrovę, kurioje Bendrovė apsidraudusi savo profesinę civilinę atsakomybę;
  • Draudimo brokerių rūmus, adresu: Vytenio g. 6, LT-03113 Vilniuje, išsamesnę informaciją rasite interneto tinklalapyje www.dbr.lt;
  • Teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Versija spausdinimui

air max pas cherhogan outletmoncler outletmoncler outlet onlinepiumini moncler outletmoncler outletwoolrich outletwoolrich outletnike tn pas chernike tn pas chernike tn pas chernike tn pas chertn pas chernike tn pas cherair jordan pas chergiuseppe zanotti pas chergiuseppe zanotti pas chergiuseppe zanotti pas cherbarbour paris pas cherbarbour paris pas cherdoudoune moncler pas cherair max pas cherair max pas cherair max pas cherair max pas chermichael kors outletmichael kors outlet uk