Pranešimas žiniasklaidai

Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacija  investuoja į darbuotojų lavinimą

Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacija (LDBĮA), siekdama suteikti kuo daugiau galimybių draudimo brokerių įmonių darbuotojams tobulinti bei ugdyti jų profesines kompetencijas ir gilinti profesines žinias Europos Sąjungos draudimo rinkoje, rengia mokymus 268 LDBĮA priklausančių įmonių darbuotojams. Šie mokymai rengiami pagal Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos įgyvendinamą Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01 priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse.

Projekto partneriai – UADBB „Altas draudimo brokeris“, UADBB „Aon Lietuva“, UADBB „Balto Link“, UADBB „Iizi“, UADBB „MAI Lietuva“, UADBB „Marsh Lietuva“, UADBB „RDD“, UADBB „Rhea“, UADBB „Sagauta“ ir UADBB „Socialinės garantijos“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Gauta parama siekia 3 887 177 litų, LDBĮA ir projekto partnerių lėšos sudaro 975 006 litų. Projektas, pradėtas 2009 m. balandžio 15 d., tęsis 36 mėnesius.

Projekto tikslas – keliant darbuotojų profesines ir bendrąsias kompetencijas didinti draudimo brokerių įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių. Draudimo brokerių sektoriaus darbuotojų kvalifikacija bus keliama rengiant sektorinius ir profesinius mokymus bei asmeninio efektyvumo  kursus.

Projekto metu draudimo brokerių įmonių vadovaujantis personalas mokysis efektyvaus vadovavimo ir lyderystės, strateginio planavimo bei valdymo. Buhalteriams bus suteikta informacija apie įmonių finansų valdymą ir kontrolę, metinės atskaitomybės rengimą ir vertinimą bei mokesčių valdymą. Įmonių personalo specialistai tobulins profesinius įgūdžius darbuotojų atrankos ir metinių jų vertinimų srityse, o administratorės bus kviečiamos dalyvauti mokymuose „Profesionali administratorė“ bei susipažinti su efektyviu įmonės dokumentų tvarkymu.

Projekto pareiškėjo atstovas, Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos prezidentas Robertas Šaltis teigia, jog draudimo brokerių įmonių darbuotojai domisi šiuo projektu. Jie vertina galimybę sužinoti, kaip patobulinti profesinius įgūdžius, esant dabartinėms sunkmečio sąlygoms, kaip įgyti daugiau profesinių kompetencijų šiandieninėje draudimo rinkoje.

„Manome, jog šis projektas – tai prasmingas indėlis tobulinant draudimo brokerių profesinius įgūdžius ir gerinant mūsų paslaugų teikimo kokybę. Žinių atnaujinimas itin prasmingas dabar, kai rinka išgyvena sunkmečio laikotarpį. Tikime ir viliamės, jog gautos žinios mūsų darbuotojams leis tvirčiau jaustis konkurencinėje aplinkoje, suteiks pridėtinės vertės mūsų teikiamoms paslaugoms ir bus naudingos mūsų kasdienėje veikloje ne tik mokymuose dalyvaujantiems specialistams, bet ir mūsų klientams. Todėl tai, ką rengiame šio projekto metu, turėtų vykti nuolat, – teigė Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos prezidentas.

Projekto metu mokymai bus rengiami atsižvelgiant į LDBĮA priklausančių draudimo brokerių įmonių poreikius. Kiekviena projekto partnerė – draudimo brokerių įmonė – turės galimybę dalyvauti bendrovės darbuotojų pageidautuose profesiniuose mokymuose. Draudimo brokeriai galės rinktis specifinius draudimo kursus: draudimo verslo principai, rizikos vertinimas ir valdymas, draudimo kompanijos operacinė rizika ir jos valdymas, draudimo teisė, tarptautinis draudimas, žalų administravimo ypatumai, perdraudimas, draudimo projektų valdymas, veiklos efektyvumo vertinimas, draudimas, atlyginantis netiesioginę žalą, stambių inžinierinių rizikų draudimas, krovinių draudimas ir kt.

Rinkai pakoregavus draudikų ir klientų santykius, draudimo brokerių įmonių darbuotojams bus suteikta galimybė susipažinti su pastaruoju metu vis labiau aktualėjančiais draudėjų ir draudikų ginčais, analizuoti naudojamas apgaulės technologijas ir sužinoti apie draudiko teisę atsisakyti mokėti ar sumažinti draudimo išmoką.

Draudimo brokeriai turės galimybę tobulinti pardavimo technologiją ir psichologinius aspektus, išmokti derybų meno bei efektyvaus ir įtaigaus bendravimo su klientais. Mokymuose draudimo brokeriai bus supažindinti su lyderystės savybėmis, darbuotojų motyvacijos priemonėmis ir jų ugdymu.

Projekte dalyvaujančių draudimo brokerių įmonių darbuotojai tobulins kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų žinias, prezentavimo ir klientų aptarnavimo įgūdžius. Lektoriai juos supažindins su efektyviu klientų aptarnavimu, laiko valdymu, komandos formavimu ir ugdymu, veiklos motyvacija, emocine kompetencija darbe, etikos ir verslo kultūros pagrindais bei etiketu.

Pabaigus mokymus tikimasi, kad pasiekti projekto rezultatai prisidės prie inovatyvių draudimo rinkos veiklos metodų plėtros ne tik Lietuvos draudimo brokerių įmonėse, bet ir visoje Lietuvos draudimo rinkoje.

Daugiau informacijos suteiks:
Robertas Šaltis, Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos prezidentas, tel. (8~5) 233 00 00, el. paštas prezidentas@ldbia.lt
Lina Mockaitė , „Investicijų ekspresas” direktoriaus pavaduotoja, tel. (8~684) 85727, el. paštas lina.mockaite@iekspresas.lt

air max pas cherhogan outletmoncler outletmoncler outlet onlinepiumini moncler outletmoncler outletwoolrich outletwoolrich outletnike tn pas chernike tn pas chernike tn pas chernike tn pas chertn pas chernike tn pas cherair jordan pas chergiuseppe zanotti pas chergiuseppe zanotti pas chergiuseppe zanotti pas cherbarbour paris pas cherbarbour paris pas cherdoudoune moncler pas cherair max pas cherair max pas cherair max pas cherair max pas chermichael kors outletmichael kors outlet uk